Op 23 en 24 augustus is it Brommels! Brommels is it ‘Wâldpyk bramenfestijn’. Op ferskate plakken yn’e Wâlden binne allegearre aktiviteiten. Sa is der yn Jistrum fan alles te dwaan by theetuin ‘De Ikkers’ en yn de Jakobstuin, beide oan de Tillewei yn Jistrum. Op saterdei 23 augustus spylje ik op beide plakken yn de tún. Sa kinne jo, njonken de Brommels aktiviteiten, ek harkje nei myn lietsjes. Wit jo wolkom op Brommels!

Sjoch foar mear ynformaasje op www.brommelsfestijn.nu